Metodstöd för samverkan – hur kan myndigheter och organisationer stödja varandra för att möta individer utsatta för hedersrelaterat våld?

kr

Det här är ett metodstöd som kan hjälpa din organisation att utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, både inom den egna organisationen och i samverkan med andra. Alla organisationer har kommit olika långt i sitt arbete med att möta och hjälpa flickor och pojkar som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Metodstödet innehåller material som är relevant oavsett hur långt man kommit i denna process.


Artikelnr LÖ103 Kategori


Dela
Mer information
Vikt 236 g
Om Hedersförtryck.se

Sidan hedersfortryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som t ex barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.