Om publikationstjänsten (Så här beställer du)

Sök och filtrera publikationer via fritext eller kategorier.

När du sökt och fått fram en träfflista kan du få mer information om en publikation genom att klicka på publikationens rubrik eller ”…Läs mer”.

Du gör en beställning genom att klicka på knappen ”Lägg i varukorg”.

På varukorgssidan ”Visa varukorg” kan du uppdatera antalet publikationer du vill beställa. Klicka på knappen ”Uppdatera varukorg” för att uppdatera antalet publikationer. Du kan även ta bort en publikation genom att trycka på krysset till vänster om publikationen. Du kan sedan fortsätta söka och läsa på webbplatsen. Publikationerna ligger kvar i varukorgen tills du lämnar vår webbplats eller tills du genomfört köpet.

När du valt de publikationer du vill beställa klickar du på knappen ”Fortsätt till kassan” . Här loggar du in för att hämta dina tidigare inmatade adressuppgifter eller registrerar dig som ny kund. Dina kontaktuppgifter sparas bara om du väljer det. På denna sida ser du också kostnaden för frakt och hantering.

När du fyllt i dina kontouppgifter klickar du på ”Slutför köp” för att slutföra beställningen. Tänk på att publikationerna skickas som paket om du gjort en lite större beställning.  Då får du en avi från Posten, om ingen person tagit emot paketet när Posten bar ut det. Om du vill ha publikationerna exempelvis till en konferenslokal, måste du se till att någon finns på plats hela tiden för att ta emot paketet.

Efter att du gjort din beställning skickas en bekräftelse till den e-postadress som du angivit.

Våra publikationer

Länsstyrelsen strävar mot en miljöanpassad utgivning av vår information. Vi använder de mest ekonomiska och miljöanpassade tekniker som finns. De allra flesta av våra nyare publikationer finns även som PDF, att ladda ner kostnadsfritt. Det innebär att du för eget bruk kan skriva ut hela eller delar av publikationen – som i sin tur begränsar miljöpåverkan från transporter.

Har du frågor om order, fakturor eller teknisk support vänder du dig till vår distributör:

DanagårdLiTHO AB:
Telefon: 0144-761 00
E-post: infoheder@dgli.se

Juridisk information

PUL

Personuppgiftslagen, även kallad PUL, kom till 1998. Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Länsstyrelsens webbplats följer bestämmelserna enligt PUL.

Läs mer om PUL på datainspektionens webbplats.

Ändamål för behandling

Länsstyrelsen får tillgång till dina personuppgifter när du beställer en publikation eller skickar e-post till myndigheten.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter om dig som behandlas hos Länsstyrelsen, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Offentlighetsprincipen

Länsstyrelsen är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Läs mer om offentlighetsprincipen på Regeringskansliets webbplats.

Användning av material, upphovsrätt

Våra publikationer innehåller texter, kartor, bilder och illustrationer som är upphovsrättsskyddade och får inte användas utan tillstånd. Detsamma gäller vår logotyp. Där källa ej är angiven är länsstyrelsen upphovsman.